Historia

Måleriyrkets historia

gammalt
Hur gammalt är måleriyrket

Det påstås att elektrikerna var första yrkesgrupp på jorden. För när vår herre i skapelsens begynnelse sa ” varder ljus” hävdar elektrikerna att de redan varit här och dragit ledningarna. Då glömmer de dock att vi målare också varit här innan dess för vi hade ju målat hela världen i alla dess underbara färger. Det var ju mycket jobb som ni förstår, tänk bara alla blommorna som vi satte färg på.

Nåja , ingen kan med säkerhet säga hur gammalt vårt yrke är. Men om vi kan betrakta dem som målare och yrkesutövare som skapade alla de fina grottmålningar vi idag kan se på olika platser i världen jag då är vårt yrke väldigt gammalt.

Yrkesmåleriet utvecklades när de rika personerna i samhället önskade försköna sina boningar och andra viktiga platser. Religionernas stora makt genom tiderna gjorde att många motiv hämtades från religionshistorien och smyckade både katedraler som slott och adelsborgar.

Längre fram i historien blev det möjligt för borgerskapet att kopiera utsmyckningen från slott och herresäten och det gav oss målare ökade arbetsuppgifter. Så har yrket utvecklats och vi blev efterhand en eftertraktad yrkesgrupp vars efterfrågan än i dag står sig.yrkesemblem

Vårt Yrkesemblem

Vårt yrkesemblem skapades på 1200-talet nere i södra Tyskland. Det finns ett antal, något varierande, historier om hur det kom sig att vi fick en riddarsköld som yrkesemblem. En riddarsköld som har tre mindre sköldar i en större sköld.
När du gör ett besök på museet får du hela historien om hur det gick till när vi fick vårt yrkesemblem.skravasendet

Skråväsendet

De mera organiserade yrkessammanslutningarna startade genom det s k skråväsendet. Det startades för att råda ordning och reda på arbetsmarknaden. Iden kom från Europa och den första skråordningen för vårt yrke kom till 1622. Den var sträng mot alla inom yrket och utgjorde även en form av etableringskontroll.
Skråordningen levde fram till 1846 då den avskaffades och som bekant kom sedan näringsfrihetsförordningen 1864
Skråsammanslutningarna levde dock kvar ganska länge som rena intresseföreningar, men övergick under senare delen av 1800-talet i de som nu är fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer.